1. Số TK: 0451000261132
Chủ TK: Nguyễn Thị Mến
Ngân hàng vietcombank chi nhánh Thành Công

2. Số TK: 19026681147012
Chủ Tk: Nguyễn Thị Mến
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thăng Long